Premies vochtbestrijding

Content

Premies vochtbestrijding - laatste update, 10 januari 2022

Als je vochtbestrijding grondig laat aanpakken, kunnen de kosten snel oplopen. De overheid voorziet dan ook premies om de financiële kost een klein beetje goed te maken. Premies voor vochtbestrijding kunnen worden toegekend zowel op gewestelijk niveau (Vlaamse premie voor vochtbestrijding) als op regionaal niveau (stedelijke en gemeentelijke premies voor vochtbestrijding).

Premies vochtbestrijding op gewestelijk niveau

Op gewestelijk niveau kan je enkel nog aanspraak maken op de overkoepelende Vlaamse renovatiepremie. De overkoepelende renovatiepremie vervangt het oude systeem met de renovatiepremie en verbeteringspremie. De Vlaamse verbeteringspremie kan je dus niet meer aanvragen. Ook aanvragen voor de vorige renovatiepremie zijn niet langer mogelijk. Enkel wie al een eerste deel van de premie heeft gekregen, kan nog een tweede aanvraag indienen binnen 2 jaar, en dit ten laatste op 31 januari 2021.
De nieuwe overkoepelende renovatiepremie kan je aanvragen voor renovatiewerken aan de woning, en hieronder vallen dus vochtbestrijding, kelderdichting en zwambehandeling.
Voor welke van onze werken kan je de overkoepelende renovatiepremie aanvragen?

 • Behandeling van muren tegen opstijgend vocht
 • Behandeling van ondergrondse muren zoals kelderdichting.
 • Behandeling van de muren tegen kelderzwam/huiszwam
 • Aanbrengen van natte en droge kalkbepleistering tegen de muur (bv: als bescherming tegen slagregens).

Hoeveel bedraagt het premiebedrag?

Afhankelijk van je inkomen wordt 20% of 30% van de goedgekeurde facturen (excl. btw) terugbetaald. Je moet wel een minimum factuurbedrag van € 2.500 excl. BTW kunnen voorleggen. De werken moeten dus wel minstens 2500€ excl. BTW kosten. Op basis van onze offerte met vaste prijs weet je al snel of je in aanmerking kan komen.
De maximumbedragen die je kan terug krijgen, bedragen per categorie € 3.333 (indien 30%) of € 2.500 (indien 20%). Alle vochtbestrijdingswerken vallen onder de 1ste categorie van de overkoepelende renovatiepremie.

Wat zijn de voorwaarden om de premie te kunnen krijgen?

 • Er zijn inkomensgrenzen verbonden aan de renovatiepremie.
 • De woning ligt in het Vlaams Gewest en moet minstens 30 jaar oud zijn.
 • De facturen mogen op de aanvraagdatum niet ouder zijn dan 2 jaar.
 • De eigenaar-bewoner moet zijn domicilie in de woning hebben op het moment van aanvraag.
 • De eigenaar-bewoner en de meerderjarige medebewoners mogen op de aanvraagdatum naast de premiewoning geen andere woning volledig in volle eigendom hebben

De gedetailleerde voorwaarden vind je allemaal op de website van Wonen Vlaanderen;

https://www.wonenvlaanderen.be/premies/de-vlaamse-renovatiepremie

Hoe kan ik de premies voor vochtbestrijding aanvragen?

De renovatiepremie kan je aanvragen via ‘Wonen Vlaanderen’ zodra de werken door ons zijn uitgevoerd. Je zal ook het bewijs van betaling moeten voorleggen die we je na de betaling bezorgen. Die facturen mogen bij de aanvraag niet ouder zijn dan 2 jaar.

Aquavent kan je steeds bijstaan bij het aanvragen van premies door je de documenten die moeten ingevuld worden te bezorgen. We zijn ook steeds beschikbaar bij vragen of problemen. Als erkend bedrijf kunnen wij je garanderen dat onze werken voldoen aan de voorwaarden voor het verkrijgen van de premie.

Premies op gemeentelijk en stedelijk niveau

Sommige gemeenten en steden bieden aparte premies aan voor vochtbestrijdingswerken. De premiebedragen en voorwaarden voor het verkrijgen van de premie kunnen verschillen per gemeente.

Wil je weten of je in jouw gemeente bijkomende premies kan krijgen voor vochtbestrijding? Hoe hoog die premies zijn? Dat kan je terugvinden op de website https://www.premiezoeker.be/.

Heb je nog vragen over bepaalde voorwaarden of werken? Onze Aquaventen kennen de premies en reglementen en beantwoorden graag je vragen betreffende premies voor de door ons voorgestelde vochtbestrijding.

About
About

Kies voor Aquavent

Onze regionale expert helpt je graag verder

Heb je een vochtprobleem? Contacteer ons en we helpen je graag zo snel mogelijk op een professionele manier verder bij het vinden van een gepaste oplossing. De Aquavent uit jouw buurt helpt je graag verder met raad en daad.

 • Steeds een regionaal vakman
 • Expertise en ervaring
 • Gratis eerste advies
 • Officieel Erkend lid van WTCB
 • Nieuwste technieken en producten
 • Ecologisch verantwoord ondernemen
Referenties

Onze klanten aan het woord

Enkel tevreden klanten, daar gaan wij voor.

 

Bekijk onze referenties

Testimonials layout 1

Jouw Aquaventen

Een vochtexpert met ervaring voor jouw regio!