Zelf een kelder dichten is geen simpele klus en kan problemen veroorzaken. Door de aanwezigheid van grondwater en de druk die dit uitoefent kan je bij ondoordachte behandelingen problemen met de stabiliteit van jouw woning veroorzaken.

Een vochtprobleem in een kelder kan je daarom niet vergelijken met andere vochtproblemen. Om problemen met jouw funderingen te vermijden is het dus belangrijk dat je jouw kelder laat behandelen door een firma die gespecialiseerd is in kelderdichting. We zetten voor jou de 10 fouten op een rijtje die het vaakst voorkomen.

Fout 1. Zelf de kelder dichten

Om een kelder te dichten heb je kennis nodig over de oorzaak van een vochtprobleem. Ken je deze oorzaak of originele opbouw van de kelder niet? Dan kom je ook vanzelf uit bij de verkeerde oplossing of behandelmethode. Je bespaart jezelf dus veel zorgen en geld als je meteen een professionele diagnose laat uitvoeren.

Fout 2. De verkeerde ‘expert’ kiezen

Niet elke expert in vochtbehandeling is gespecialiseerd in het dichten van kelders. En aangezien vochtproblemen in kelders tot grote problemen kunnen leiden, is het belangrijk dat je de referenties van vochtexperten bekijkt of dat je verschillende offertes opvraagt. Bij de offerte is het belangrijk dat de expert een kennis van de constructie kan aantonen en de juiste garanties levert, zodat je zeker bent van de kwaliteit van jouw kelderdichting en kelderoplossing.

Fout 3. Slechte ventilatie

In een kelder die volledig waterdicht is, kunnen ook vochtproblemen ontstaan. Dat is bijvoorbeeld het geval wanneer de kelder slecht geventileerd is. Zonder ventilatie ontstaat er dan ’s zomers condensatie op de muren, waardoor de kelder muf begint te ruiken en er schimmelvorming kan ontstaan.

Fout 4: Kelderdichting niet tot aan het maaiveld

Bij het dichten van een kelder moeten alle bouwelementen die zich onder het maaiveld bevinden ook onder de waterkeringsfolie zitten. In de praktijk gebeurt het echter dat de gewelven van de kelder vaak onder het niveau van het maaiveld zitten. Is dat het geval? Dan is het nodig om de constructie eerst te verhogen, zodat de waterkering hoger is dan het maaiveld of dient er langs buiten een behandeling te worden uitgevoerd. Een vochtexpert kan u hierover juist adviseren.

Fout 5: Drainage onder de kelder

Bij elke woning die voorzien is van een kelder, rust de constructie op de fundamenten van de kelder, waardoor je deze niet mag ondergraven. Zelfs rondom de kelder is het verboden om een afvoersysteem te plaatsen, bijvoorbeeld voor de drainage van het grondwater. Als je het grondwater zou afvoeren, dan pomp je fijn slib mee en haal je dus letterlijk de grond onder je voeten weg – en dus ook onder jouw huis. Hierdoor zou de grond beginnen scheuren en ontstaat er mogelijk een grondverzakking. Probeer dus niet om het grondwater onder de kelder te verplaatsen.

Fout 6: Verkeerde afdichting van kelder

Als de aansluitnaden en doorvoeringen niet perfect afgedicht zijn, sijpelt er vroeg of laat water naar binnen. Om de waterdichtheid te garanderen, doe je daarom beroep op een gespecialiseerde firma voor een professionele kelderdichting. Zie je dat de keldermuur vochtig is rond de naden? Dan voeren we een gratis analyse uit en onderzoeken we de oorzaak van het vochtprobleem en de juiste producten voor die situatie.

Fout 7: Geen rekening houden met de grondwaterstand

Je kan in elke grond en bij elk type woning een kelder laten bouwen, dat is altijd mogelijk. Alleen is de grondwaterstand bepalend voor de juiste bouw van de waterdichte kelderwanden. Als de kelder in een grond komt waar veel water aanwezig is, dan is er meer specialisatie nodig.

Om vochtproblemen te voorkomen is het belangrijk om de kelderwand altijd waterdicht te maken. Hoe je dat best laat doen, hangt onder andere af van de grondwaterstand. In gebieden met een lage grondwaterstand zijn minder zware maatregelen nodig. Een lage grondwaterstand betekent dat het grondwater altijd lager is dan de vloer van je kelder. Hierdoor dringt het water zelden je kelder binnen. Bij een hoge grondwaterstand, daarentegen, houdt de grond het water veel langer vast.

Ongeacht de waterstand, is het wel een feit dat elke kelderwand waterdicht moet zijn, zodat ook het regenwater niet binnensijpelt. Deze kelderdichting gebeurt bij voorkeur vanaf de buitenzijde van jouw woning. De juiste oplossing hangt ook af van de meest voor de hand liggende manier om het water vlot af te voeren. En tot slot hebben de bouwmaterialen zelf een invloed op de kelderdichting. We bekijken uit welke stenen en lagen jouw keldermuren opgetrokken zijn. Het doel bij elke kelderdichting is om de waterdruk op de keldermuren zoveel mogelijk te verlagen, bijvoorbeeld met behulp van een zelfklevend afdichtingsmembraan of een ringdrainagesysteem. Bevindt de kelder zich in een gebied met een hoge grondwaterstand? Dan zijn er extra behandelmethoden nodig om de kelder waterdicht te maken én te houden.

Fout 8: Slechts een deel van de kelder dichten

Zie je een vochtplek op een van de keldermuren? Of is er één hoek waar het water op de keldervloer blijft staan? In deze situaties volstaat het niet om enkel de vochtplek te behandelen, want daarmee is de oorzaak van het vochtprobleem niet weg. De kans is heel groot dat je nadien nieuwe plekken zult ontdekken. Daarom is het beter om meteen professionele hulp in te schakelen van een firma die gespecialiseerd is in kelderdichtingen. Daarmee ben je zeker van een structurele oplossing om jouw kelder droog te houden. Deze oplossing bestaat vaak uit verschillende fasen en daar kan je beter niet zelf aan beginnen. Dat is werk voor een ervaren vakman.

Fout 9: Geen degelijke voorbereiding

Een kelder dichten vraagt tijd. En daar gaan professionele werkzaamheden aan vooraf om ervoor te zorgen dat de ondergrond klaar is voor de daaropvolgende behandelingen. En deze ‘schoonmaak’ kan je niet zelf uitvoeren. Met behulp van professioneel materiaal worden eerst alle loszittende stukken vakkundig verwijderd, zowel op de muren als in de vloerverbindingen, kimnaden (muur-vloerverbindingen) en muuraansluitingen. Daarnaast worden alle wanden gezandstraald. Pas na een correcte uitvoering van deze werken, is het mogelijk om de nieuwe kelderkuip te plaatsen en de muren perfect af te dichten, bijvoorbeeld met hydraulisch cement, een PVC-bekleding of met gewapend beton.

Fout 10: Geen premies aanvragen

Het dichten van een kelder heeft vaak een hoog prijskaartje. En daarom informeren we jou over de premies waarvan je gebruik kunt maken. Ook daar helpen we jou graag bij met advies en begeleiding. Mogelijk kom je in aanmerking voor de Vlaamse verbouwpremie of voor lokale premies. Het exacte bedrag hangt naast je locatie ook af van jouw gezinssituatie, inkomen en andere gegevens over de bouw van jouw woning.

De Aquavent uit jouw buurt helpt je graag verder met raad en daad.

Neem meteen contact op