Kelderzwam is een schimmel die – zoals de naam zelf aangeeft – in kelders en kruipruimtes te vinden is. Het is belangrijk om de kelderzwam snel te herkennen en deze doeltreffend te behandelen. Alleen is de kelderzwam vaak moeilijk te detecteren en daarom helpen we jou hier graag bij verder. In dit artikel vind je de belangrijkste info om kelderzwam effectief te bestrijden

Hoe kan je kelderzwam herkennen?

Vochtige muren en planken zijn de ideale voedingsbodem waarop kelderzwam groeit. En vaak is er in de kelder meer vocht aanwezig, waardoor deze zwam er vaak sneller groeit. Daarom is kelderzwam ook een natrotschimmel: dit type  schimmel groeit namelijk enkel op natte plekken.

Kelderzwam is makkelijk te herkennen aan zijn donkere, geelbruine kleur. De randen van deze zwam zijn vaak lichter van kleur en spreiden zich breed uit over de muren of het plafond van jouw kelder of kruipruimte. Deze lichtere kleuren zijn minder makkelijk te herkennen met het blote oog. Daarnaast is de kelderzwam ook moeilijk herkenbaar door zijn onregelmatige vorm. De kern van deze natrotschimmel bestaat uit geelbruine vruchtlichamen, maar daarrond groeien er dus schimmeldraden die minder makkelijk te detecteren zijn.

Deze schimmeldraden kunnen zich echter vaak ver verspreiden, bijvoorbeeld tot hoog aan het plafond. Het is dus mogelijk dat je niet ziet hoe groot het probleem is. Daarom komen we ter plaatse om te onderzoeken hoe ver de schimmelsporen in de kelder verspreid zijn en welke vochtproblemen ertoe leiden dat deze schimmel groeit.

De omvang van de oppervlakte waarover de kelderzwam zich verspreidt, hangt af van de vochtigheidsgraad van de ondergrond. Achter de keldermuur is er mogelijk een lekkage of een probleem van optrekkend vocht dat ervoor zorgt dat de muren voortdurend vochtig blijven. Ook in een opgesloten, vochtige kelder ontstaat er condens op de muren waardoor de kelderzwam nog sneller groeit.

Controleer daarom de nabijgelegen ruimtes om te weten of je ook daar hetzelfde type kelderzwam herkent aan zijn geelbruine kleuren. Verwarm je een nabijgelegen ruimte, zoals een keuken of badkamer? Dan stijgt de temperatuur vaak ook in de kelder en deze warmte zorgt ervoor dat de kelderzwam sneller groeit.

Het is mogelijk dat de kelderzwam al voor een lange tijd in de kelder of kruipruimte aanwezig is. Heb je bijvoorbeeld te maken met een oude kelder waar weinig of geen gebruik van wordt gemaakt? Dan herken je grote kelderzwammen aan hun grijze en groene kleur. Deze kleur ontstaat door de vele schimmelsporen die op de kelderzwam zitten.

Weet je niet zeker of je te maken hebt met kelderzwam? Ook dan komt Aquavent ter plaatse om jouw kelder grondig te onderzoeken. Met onze expertise weet je dan precies wat er aan de hand is.

Kelderzwam: is jouw gezondheid in gevaar?

Net zoals bij andere schimmels is ook de kelderzwam niet goed voor jouw gezondheid. En het schadelijke gezondheidseffect beperkt zich dan niet enkel tot de aangetaste oppervlakken in jouw kelder of kruipruimte. De gezondheidsrisico’s ontstaan vooral door de schimmelsporen die in de lucht zweven. Deze sporen herken je niet met het blote oog, maar komen wel via de ademhaling in de longen terecht. Hierdoor loop je bijvoorbeeld een hoger risico op een luchtweginfectie of op bepaalde allergische reacties.

In een onbewoonde kelder of kruipruimte kom je niet vaak, maar de kelderzwam tast dan ook de omringende bouwmaterialen aan. Hierdoor verspreiden de schimmelsporen zich na verloop van tijd doorheen deze materialen.

Daardoor is het mogelijk dat de kelderzwam ook de luchtkwaliteit in de rest van jouw woning aantast. Belangrijk is dus om de kelderzwam in een vroeg stadium te herkennen en te bestrijden.

Hoe kan je kelderzwam bestrijden?

Om kelderzwam te bestrijden, doe je best beroep op een professionele vochtbestrijdingsfirma. Een deel van de schimmel is met het blote oog zichtbaar, maar zeker niet alles. Daarom is het bijvoorbeeld nodig om te onderzoeken in welke mate ook de bouwmaterialen zijn aangetast. Beperken de vochtplekken zich tot de muren, het plafond of in dieperliggende spleten? Om de kelderzwam effectief te bestrijden, is het belangrijk om het verspreidingsgebied te kennen. In een vroeg stadium is de kelderzwam zelfs nog niet zichtbaar, waardoor een professionele meting nodig is om de luchtkwaliteit te testen en de aanwezigheid van schimmelsporen te onderzoeken.

Hoe sneller je de kelderzwam laat bestrijden, hoe beter. Net zoals bij andere schimmels het geval is, tast deze zwam ook de ondergrond aan. Groeit de kelderzwam op hout? Dan ontstaat er na verloop van tijd bruinrot, waardoor de ondergrond zo ver aangetast is dat het de draagconstructie kan verzwakken. Door kelderzwam tijdig te laten behandelen, bespaar je jezelf dus meer kosten aan structurele werken in jouw kelder of kruipruimte.

Met de gespecialiseerde aanpak van Aquavent ben je definitief verlost van schimmel- en vochtproblemen, omdat we de verschillende oorzaken gelijktijdig aanpakken. We stellen vast met welke vochtproblemen je te maken hebt en zorgen voor een specifieke vochtbehandeling.

Ook voor jouw gezondheid is het belangrijk dat je de kelderzwam professioneel laat verwijderen. Hierdoor ben je er namelijk zeker van dat er geen schimmelsporen vrijkomen tijdens de behandeling en voorkom je dat de sporen zich verder in jouw woning kunnen verspreiden. Met dit advies willen we vermijden dat je zelf de kelderzwam probeert te verwijderen, want je kunt enkel gezond en veilig te werk gaan met behulp van professionele, beschermende werkkledij.

Stel je kelderzwam vast? Of wil je weten met welke vochtproblemen je te maken hebt in jouw kelder? Dan komen we langs om een gratis diagnose te stellen, zodat je weet hoe ernstig het probleem is en welke mogelijkheden je hebt. Enkel door de staat van jouw kelder grondig te laten analyseren, kan je ook weten wat voor jou de beste oplossing is. Dit betekent dat we jouw kelder ook op de moeilijk bereikbare plekken onderzoeken.

De vochtbehandeling heeft ook als doel om kelderzwam preventief te bestrijden. Hierdoor ben je er zeker van dat het vochtprobleem definitief is opgelost. Daarom houden we hiermee ook rekening in het plan van aanpak dat we jou voorstellen. Afhankelijk van de diagnose en de staat van jouw kelder, pakken we het vochtprobleem in verschillende fasen aan. Wat we precies zullen doen, staat beschreven in de offerte die je vervolgens van ons ontvangt.

De Aquavent uit jouw buurt helpt je graag verder met raad en daad.

Neem meteen contact op